XLned
Extreme Usenet
Eweka

Een posting voorbereiden

Pagina 3/4 van dit artikel

We gaan nu de bestanden toevoegen die we willen gaan posten. Klik hiervoor op onderstaande knop:

Zoek de bestanden op die je wilt gaan posten, selecteer ze, en klik op de knop 'Openen'.
(het is ook mogelijk om de bestanden via de Verkenner in het scherm van PowerPost te slepen)

Het volgende venster verschijnt, waar we een aantal dingen moeten invullen.
Allereerst het tabblad 'Omschrijving':

In het tekstveld 'Omschrijving' moet je de header (oftewel de tekst die de downloaders in hun nieuwsreader zien) invullen.
Je kan hierbij gebruik maken van een aantal variabelen zoals $1. Ik heb gebruik gemaakt van [$1 / $2], wat dus netjes bij elk bestand aangeeft dat het bestand 1 van 5, 2/5, 3/5 enzovoorts is. In het vak 'voorbeeld' eronder kan je zien hoe de header er dan uit komt te zien.

Let op, het tekstveld 'Omschrijving' is zeer belangrijk en kan bepalen of je post lukt of mislukt.

Belangrijke aandachtspunten:

  • De bestandsnaam (oftewel $F) is verplicht. Zorg dat $F tussen aanhalingstekens staat.
  • Let het woord 'yEnc' aan het einde staan.
  • Plaats NIKS meer na "$F" (behalve het woord yEnc). Dit is belangrijk omdat sommige nieuwsreaders hiervan in de war raken.
  • Controleer goed of je geen (spel)fouten gemaakt hebt in de header, dat staat slordig.

De header moet dus altijd eindigen op "$F" yEnc (inclusief aanhalingstekens om $F heen).

We gaan verder naar het tabblad 'Nieuwsgroepen'. Vink hier de nieuwsgroep(en) aan waar het bestand gepost moet worden, in dit geval kies ik voor alt.binaries.misc.

Op het tabblad 'Bestandsvolgorde' kan je de volgorde bepalen waarin de bestanden gepost moeten worden.

Dan gaan we nu naar het laatste tabblad 'Opties':

PAR2-bestanden zijn reparatiebestanden. Vaak komt het voor dat als iemand wat wil downloaden er iets niet geheel compleet is. Zonder PAR2-reparatiebestanden is het voor de downloader onmogelijk om de posting compleet te downloaden. Vandaar dat PAR2-bestanden noodzakelijk zijn voor verificatie en reparatie. Zoals al eerder gezegd, kan deze PowerPost versie PAR2-bestanden aanmaken. Het kan overigens ook vooraf met QuickPar. Als je ze door Powerpost zelf wil laten aanmaken, vink dan 'Creëer .PAR2 herstelbestanden' aan. Als het goed is staat in het invoerveld reeds de map waarin zich de te posten bestanden zich bevinden. Zo niet, klik dan op 'Bladeren' en blader naar de map waar je te posten bestanden zich in bevinden. Op die manier zullen de PAR2-bestanden in die map aangemaakt worden. Indien nodig: corrigeer de bestandsnaam in het invoerveld even door .part. er tussenuit te halen (dit staat wat netter).

SFV is overigens een verouderde techniek, het is niet nodig om die aan te laten maken.

Waar we wél gebruik van maken, is een NZB-bestand, om het de downloaders wat makkelijker te maken. Zet dus een vinkje bij 'Creëer een NZB bestand'. Geef in het verschenen tekstveld de plek op waar het bestand moet komen (zelfde map als waar de bestanden staan) en corrigeer de bestandsnaam even door .part. er tussenuit te halen.

Klik tenslotte op de OK-knop. Indien je Powerpost PAR2-reparatiebestanden laat aanmaken, verschijnt er nog een venster waar je kan aangeven hoeveel bestanden er gemaakt moeten worden. In de meeste gevallen volstaan de standaardinstellingen (10% reparatiebestanden) hoewel 5% ook voldoende zou moeten zijn. Klik daarna wederom op 'OK'.

De bestanden zijn nu toegevoegd aan de queue (wachtrij).

Let op: als je PowerPost zelf PAR2-bestanden laat maken, dan moet je hem daar nu nog wel expliciciet de opdracht toe geven. Klik daarvoor op de volgende knop (let op dat je op de goede knop klikt, dus niet die met het groene envelopje):

De PAR2-reparatiebestanden worden vervolgens aangemaakt. De voortgang ervan valt eventueel te bekijken door te klikken op het meest rechtse icoon in bovenstaand screeshot.

Goed, de bestanden zijn gemaakt, nu zijn we er echt klaar voor. Alle bestanden staan klaar om gepost te worden.

Naar het volgende hoofdstuk: Het posten van de bestanden

XLned
Extreme Usenet
Eweka